skupina

Nový pohled na možnost uplatnění daňové ztráty

Podle aktuálně platné právní úpravy (tj. podle daňového řádu) dbá správce daně při jím vedených řízeních na to, aby daň byla stanovena po právu, tj. ve správné výši. Podle předchozí právní úpravy (tj. podle zákona o správě daní a poplatků) správce daně dbal především na to, aby stát nebyl krácen na svých příjmech.

Změna uvedeného přístupu ke správě daní se promítá i do možnosti uplatnění daňové ztráty z minulých let. Nejvyšší správní soud vydal rozsudek, kterým postavil najisto, že ztrátu lze uplatnit v průběhu celého daňového řízení, nikoliv pouze v řádném či dodatečném daňovém přiznání.

Daňovou ztrátu z minulých let lze tedy uplatnit i při postupu k odstranění pochybností, v průběhu daňové kontroly a dokonce i v řízení o odvolání. Uplatnění ztráty je tak zcela na vůli daňového subjektu.  

publikováno 13.05.2014
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close