skupina

Nový formulář přiznání k DPH - ověřte si připravenost vašeho software.

Od 1. ledna 2011 je v platnosti nový tiskopis přiznání k DPH (25 5401 MFin 5401 - vzor č. 17) a s ním související nové pokyny k vyplnění (25 5412 MFin 5412 - vzor č. 13). Úpravy v tiskopise byly provedeny jednak v souvislosti s novým Daňovým řádem - zákon č. 280/2009 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2011 a dále především kvůli připravované novele zákona o DPH, u které se předpokládá účinnost od 1. 4. 2011.

Podle informací Ministerstva financí mají plátci povinnost, vzhledem k různému datu účinnosti obou těchto předpisů, již pro zdaňovací období leden až březen 2011, resp. 1. čtvrtletí 2011, použít nový vzor tiskopisu přiznání k DPH č. 17. Nový formulář k DPH je k dispozici na stránkách České daňové správy, odkaz:
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/5401_vzor_17.pdf, včetně pokynů k vyplnění formuláře, odkaz:
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/5412_vzor_13.pdf.

Doporučujeme vám tedy ověřit, zda bude dodavatel vašeho účetního software na tento požadavek správně a včas reagovat.

Zároveň upozorňujeme, že pokud budete podávat podle § 141 odst. 5 Daňového řádu dodatečné přiznání na daň nižší nebo dodatečné přiznání, kterým se nemění poslední známá daň, ale pouze dílčí údaje uváděné v předchozím přiznání, vzniká vám nová povinnost v písemné příloze uvést důvody pro jeho podání.

publikováno 17.01.2011
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close