skupina

Novinky v DPH u přeshraničních dodávek zboží jsou účinné již od 1. září 2020 (č. 940)

Na webových stránkách Finanční správy byla zveřejněna informace k implementační novele zákona o DPH (č. 343/2020 Sb.), která je účinná od 1.9.2020 (s výjimkou změn v režimu pro cestovní službu – tam je účinnost až od 1.1.2022)

 

Novela zákona o DPH obsahuje zejména tyto změny:

Plátci mohli postupovat dobrovolně od 1. ledna 2020 do 31. srpna 2020 podle přímého účinku Směrnice Rady (EU), neboť změny uvedené ve Směrnici nebyly k 1.1.2020 do českého zákona o DPH včas implementovány. K tomuto možnému postupu byla v lednu 2020 zveřejněna Informace GFŘ

Od 1. září 2020 již není možné takto přímo postupovat podle směrnice o DPH, neboť změny jsou již transponovány do zákona o DPH, tzn. nabytím účinnost novely postupují daňové subjekty od 1. září 2020 výlučně podle zákona o DPH.

Také tato témata budou součástí přednášky „Uplatňování DPH u přeshraničních plnění“, která se bude konat 20. října 2020.

Srdečně Vás zveme. 

publikováno 27.08.2020
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close