skupina

Novinky, které přinese novela zákona o daních z příjmů od roku 2013

Ministerstvo financí připravuje s účinností od 1. ledna 2013 významnou novelu zákona o daních z příjmů a souvisejících předpisů. Účinnost chystané novely je spojena s připravovaným zavedením jednoho inkasního místa, kde si poplatník bude moci vyřídit veškerou odvodovou agendu.

Novela má v plánu zrušit systém superhrubé mzdy a sjednotit základ pro výpočet daně a pojistného na zdravotní a sociální zabezpečení. Novinkou je zavedení tzv. daně z úhrnu mezd ve výši 32 %, která má nahradit odvod sociálního a zdravotního pojistného placeného zaměstnavatelem.

Sazba daně z příjmů fyzických osob se zvýší ze současných 15 % na 19 %. Rovněž dojde ke zvýšení sazby zdravotního pojištění placeného zaměstnancem ze 4,5 % na 6,5 %. Novela dále počítá s rozdílnými maximálními ročními vyměřovacími základy pro výpočet pojistného placeného zaměstnancem - sociální pojištění na úrovni 48násobku průměrné mzdy a zdravotní pojištění na úrovni 72násobku průměrné mzdy.

Základem pojistného u osob samostatně výdělečně činných bude 100 % hrubého zisku namísto současných 50 %. Minimální sazba sociálního pojistného bude činit stejně jako u zaměstnanců 6,5 % (nyní 29,2 %) a sazba zdravotního pojistného 6,5 % (nyní 13,5 %). OSVČ bude za sebe osvobozena od daně z úhrnu mezd.

Novela dále počítá se zavedením ročního zaměstnaneckého výdajového paušálu ve výši 3.000,- Kč, který má sloužit k pokrytí zaměstnaneckých výdajů.

U darů poskytnutých na zákonem stanovené účely má dojít ke zvýšení limitu pro odpočet daru ze základu daně z původních 10 % na 15 %.

publikováno 01.07.2011
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close