skupina

Novinka v evidenci plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Od začátku října 2017 je v platnosti novela zákona o zaměstnanosti, která přináší i změnu v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Změna se týká plnění této povinnosti formou tzv. náhradního plnění, tj. odebíráním výrobků a služeb nebo realizací zakázek od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením nebo od osob samostatně výdělečně činných, které jsou osobami se zdravotním postižením.

Jako náhradní plnění je nově možné posoudit jen takové plnění, o kterém jsou údaje nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení vloženy dodavatelem do elektronické evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Odběratelé náhradních plnění budou i nadále hlásit Úřadu práce ČR do 15. 2. následujícího roku na předepsaném formuláři, zda splnili či nesplnili povinný podíl včetně způsobů jeho plnění. Nebude však třeba uvádět konkrétní informace o jednotlivých dodávkách, ty totiž budou uloženy v elektronické evidenci.

Podrobné informace naleznete zde.

publikováno 16.10.2017
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close