skupina

Novinka pro OSVČ - dobrovolná účast na nemocenském pojištění vždy provází posouzení činnosti jako "hlavní"

Dnem 1. ledna 2011 nabyl účinnosti zákon č. 347/2010 Sb., který přinesl zásadní změny pro osoby samostatně výdělečně činné (dále jen "OSVČ"), pokud jde o platbu pojistného na nemocenské pojištění. V souvislosti s touto změnou dochází k významnému propojení nemocenského a důchodového pojištění. 

OSVČ, která je účastna dobrovolného nemocenského pojištění, bude od 1. 1. 2011 posouzena vždy jako OSVČ, která vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost, a to i v případě, že jinak splňuje podmínky pro výkon vedlejší činnosti. Z tohoto důvodu bude taková OSVČ povinna platit zálohy na důchodové pojištění alespoň v minimální výši, nebo podle výše základu daně za předchozí kalendářní rok. Minimální záloha pro rok 2011 na důchodové pojištění při výkonu hlavní činnosti činní 1.807,- Kč.

I nadále zůstává v platnosti, že nemocenské pojištění je pro OSVČ zcela dobrovolné. Od 1. 1. 2011 dále došlo ke zvýšení sazby pojistného na nemocenské pojištění z 1,4 % na 2,3 % vyměřovacího základu. Sazba povinného pojistného na důchodové pojištění ve výši 29,2 % zůstává nezměněna.

publikováno 04.02.2011
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close