skupina

Novela zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Dlouho očekávaná novela zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí nabývá účinnosti dne 1. 11. 2016.

Nejdůležitější změnou je změna v osobě poplatníka daně. Nově jím bude, a to ve všech případech, pouze nabyvatel nemovité věci. Tím zároveň zaniká i institut ručitele za nezaplacenou daň. Rozhodným dnem pro aplikaci nové úpravy je okamžik vzniku daňové povinnosti, tedy den úplatného nabytí vlastnického práva. U nemovitých věcí zapisovaných do katastru nemovitostí se za den nabytí vlastnického práva považuje den právních účinků provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Tudíž návrhy na vklad doručené katastrálnímu úřadu do 31. 10. 2016 včetně se budou řídit stávající úpravou zákona. Návrhy na vklad doručené po tomto datu se řídí již novou úpravou zákona platnou od 1. 11. 2016. Doporučujeme proto tuto skutečnost zohlednit při uzavírání kupní smlouvy.

Uvedená změna v určení poplatníka daně z převodu nemovitých věcí je promítnuta i do novely zákona o daních z příjmů pro rok 2017 v tom smyslu, že zaplacená daň z nabytí nemovitých věcí bude daňovým nákladem (výdajem) pouze tehdy, pokud nebude součástí ocenění majetku. Nejčastěji se daň stane součástí vstupní ceny této nemovité věci u kupujícího. Částka vynaložená na daň z nabytí nemovitých věcí se tedy promítne do daňových nákladů (výdajů) až formou odpisů nemovité věci nebo např. u pozemků až při jejich následném prodeji.

publikováno 14.10.2016
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close