skupina

Novela zákona o ochraně spotřebitele přináší nové povinnosti

Zákon o ochraně spotřebitele od 1. února 2016 obsahuje komplexní úpravu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Spotřebitelé tak mají k dispozici novou variantu řešení jejich sporů, která by měla být rychlejší a finančně méně náročná oproti dosavadním způsobům, zejména soudnímu řízení. Novela zákona však na druhou stranu přináší podnikatelům a dalším povinným subjektům nové povinnosti vůči spotřebitelům.

Zákon nově stanovuje, že prodávající je povinen informovat spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Zákon pro jednotlivé druhy sporů určuje, které subjekty jsou pro mimosoudní řešení těchto sporů věcně příslušné. Jsou jimi například finanční arbitr, Český telekomunikační úřad, Energetický regulační úřad, Česká obchodní inspekce či profesní komory. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, je povinen uvést tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, je nutné, aby tato informace byla rovněž součástí těchto obchodních podmínek. V případě, že se spor mezi spotřebitelem a prodávajícím nepodaří urovnat přímo, je prodávající povinen poskytnout spotřebiteli dané informace v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

Zákon stanovuje pro úpravu obchodních podmínek prodávajících lhůtu tří měsíců od účinnosti novely zákona. Pokud tedy nabízíte své výrobky či služby rovněž spotřebitelům, jste povinni uvést ve svých obchodních podmínkách věcně příslušný subjekt pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů včetně jeho internetové adresy nejpozději do 1. května 2016.

publikováno 01.03.2016
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close