skupina

Novela zákona o DPH upravuje náležitosti kontrolního hlášení

Ve věci uvádění údajů v kontrolním hlášení dospěl v prosinci 2016 Ústavní soud k závěru, že zákon musí blíže vymezit alespoň okruh údajů, které má plátce sdělovat. Podle Ústavního soudu tudíž nestačí v zákoně uvést "plátce je povinen uvést předepsané údaje". Proto zrušil k 31. 12. 2017 Ústavní soud § 101d odst. 1 zákona o DPH.

Dne 24. 10. 2017 podepsal prezident zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku. Tímto zákonem je mimo jiné nově s účinností od 1. 1. 2018 formulován dříve zrušený odstavec zákona o DPH takto:

(1) V kontrolním hlášení je plátce povinen kromě obecných náležitostí podání uvést
    a) identifikační a kontaktní údaje plátce,
    b) údaje týkající se plnění a úplat, pokud tato plnění a úplaty zakládají povinnost podat kontrolní hlášení,
    c) údaje týkající se uplatnění nároku na odpočet daně,
    d) identifikační údaje odběratele nebo dodavatele.

Údaje požadované po plátcích DPH prostřednictvím kontrolního hlášení tak budou po 1. 1. 2018 požadovány finančními úřady zcela legálně.

publikováno 07.11.2017
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close