skupina

Novela DPH - nový pohled na smlouvy o leasingu

Zákon č. 80/2019 Sb., tzv. „novela ZDPH“, která bude pro leasingové smlouvy účinná až od 1. ledna 2020, zpřesňuje definici dodání zboží dle § 13 odst. 3 písm. c) ZDPH.

Dle současného výkladu se o finanční leasing jedná tehdy, pokud jde o přenechání vozidla k užití na základě smlouvy s tím, že je ujednáno, že při ukončení leasingu bude vlastnické právo převedeno na uživatele. Zároveň se dle výkladů finanční správy jedná o povinný přechod vlastnictví, tj. uživatel nemá možnost si rozmyslet, zda na převod vlastnictví při ukončení leasingu přistoupí. Při naplnění těchto znaků se jedná o dodání zboží podle § 13 odst. 3 písm. c) ZDPH a DPH z celkové ceny vozidla je nutno odvést již při předání vozidla uživateli.

Po novele bude za dodání zboží s povinností odvádět DPH z celkové částky leasingu nově považováno i plnění ze smluv, které v sobě mají obsaženu opci (možnost výběru) na přechod vlastnictví, kdy využití opce se jeví jako jediná ekonomicky rozumná volba již v okamžiku uzavření leasingové smlouvy.

Dochází tak k rozšíření případů, které se budou od příštího roku posuzovat jako dodání zboží dle § 13 ZDPH. Bude se jednat o smlouvy, které budou obsahovat ujednání o přechodu vlastnictví po jejím skončení (tj. vlastnické právo přejde automaticky). A dále o případy, kdy smlouva bude obsahovat opci na možnost přechodu vlastnictví, a její využití se již při uzavírání smlouvy bude jevit jako jediná ekonomicky rozumná volba, kterou bude moci uživatel učinit, pokud bude smlouva plněna až do konce.

V souvislosti s touto změnou je také nutné pamatovat na správnost vystavených daňových dokladů. V případě smluv, které budou posouzeny jako dodání zboží, bude daňovým dokladem klasický daňový doklad podle § 29 ZDPH.

publikováno 14.10.2019
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close