skupina

Nově v DPH: při prodeji a nákupu odpadů pozor na zcela odlišný režim DPH

Novela zákona o DPH s účinností k 1. 4. 2011 rozšířila působnost tzv. tuzemského „reverse-charge“ neboli režimu přenesení daňové povinnosti. Doposud platil tento systém pouze pro dodání zlata. Nově je tato metoda rozšířena i na dodání zboží podle přílohy číslo 5, kam patří struska, odpady z plastů, sběrový papír, použité hadry, skleněné střepy, odpad z drahých kovů, odpad a šrot ze železa, oceli, mědi, niklu, hliníku, olova, zinku, cínu atd. a o převod povolenek na emise skleníkových plynů.

V rámci tohoto režimu má povinnost přiznat a zaplatit daň plátce, pro kterého bylo uvedené zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno (odběratel). Režim platí pro dodání uskutečněná mezi plátci v tuzemsku.

V praxi dodavatel v režimu přenosu daňové povinnosti příjemci plnění vystaví fakturu bez DPH a uvede na ni sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se zdanitelné plnění uskutečnilo (odběratel). Odběratel má povinnost přiznat daň na výstupu a zároveň může uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu v souladu s podmínkami zákona o DPH (tzv. tuzemský reverse charge).

V souvislosti s tímto režimem je dodavateli i odběrateli uložena povinnost vedení speciální evidence pro daňové účely a ve lhůtě pro podání přiznání jsou oba plátci povinni předkládat správci daně kromě přiznání i výpis z této evidence.

Generální finanční ředitelství vydalo Informaci k § 92a zákona o DPH – Výpis z evidence režimu přenesení daňové povinnosti.

Dále vydalo Pokyn GFŘ – D – 4, kterým se stanovuje formát a struktura výpisu z evidence pro daňové účely.

Výpis bude možné podat prostřednictvím tzv. EPO podání nebo datovou zprávou ve vymezené XML struktuře.

Upozorňujeme, že se uvedený postup nevztahuje na případy sběru a likvidace odpadu, při kterých dodavatel poskytne službu ve formě sběru a likvidace odpadu a za tuto službu mu je poskytnuta úhrada.

Od 1. 1. 2012 se bude režim přenesení daně vztahovat také na poskytnutí stavebních nebo montážních prací, které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. 1. 2008.

Prověřte svá smluvní ujednání s obchodními partnery. Možná se v případě transakcí týkajících se odpadů (nákup a prodej odpadů) nacházíte i vy v režimu přenesení daňové povinnosti.
 

publikováno 03.05.2011
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close