skupina

Nově stanovená výše úroků z prodlení a paušální náhrada nákladů vymáhání

Podle nařízení vlády platného od 1. 7. 2013 je nově stanovena výše úroků z prodlení i paušální náhrada nákladů spojených s vymáháním pohledávky.

Úroky z prodlení jsou zákonnou (nikoliv smluvní) sankcí, která se uplatňuje při prodlení věřitele s úhradou závazků podle občanského zákoníku. Jejich výše je stanovena nařízením vlády ve výši repo sazby České národní banky platné pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm (namísto dosavadních sedmi) procentních bodů.

U prodlení vzniklého v druhém pololetí letošního roku tak činí výše úroků z prodlení 8,05 %. Došlo-li však k prodlení úhrady závazku před 1. 7. 2013, posuzuje se prodlení a výše úroku z prodlení podle dosavadních předpisů.

Též od 1. 7. 2013 se nově zavádí paušální náhrada nákladů spojených s vymáháním pohledávky, aniž by se musela prokazovat skutečná výše těchto nákladů. Věřitel má právo požadovat po dlužníkovi úhradu nákladů spojených s vymáháním pohledávky minimálně ve výši 1 200 Kč.

Poradci KODAP Vám rádi poskytnou bližší informace.


publikováno 29.07.2013
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close