skupina

Nové sazby cestovních náhrad zaměstnanců pro rok 2012

Vyhláškou č. 429/2011 Sb. byly pro rok 2012 stanoveny sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel, stravné a průměrné ceny pohonných hmot pro účely cestovních náhrad zaměstnanců.

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel za 1 km jízdy se pro rok 2012 nemění, tj. zůstává na stejné hranici:
1,00 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek
3,70 Kč u osobních silničních motorových vozidel.

Sazba stravného poskytnutého zaměstnavatelem zaměstnanci za každý kalendářní den pracovní cesty činí pro rok 2012:
a) 64 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 a ž 12 hodin
b) 96 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin
c) 151 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
 
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty se od 1. 1. 2012 zvyšuje: 
Benzin automobilový 95 oktanů na 34,90 Kč (cena pro rok 2011 činila 31,60 Kč)
Benzin automobilový 98 oktanů na 36,80 Kč (cena pro rok 2011 činila 33,40 Kč)
Motorová nafta na 34,70 Kč (cena pro rok 2011 činila 30,80 Kč).

Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně jsou pro rok 2012 stanoveny Vyhláškou č. 379/2011 Sb. Jejich přehled najdete na našich webových stránkách - zde.

publikováno 05.01.2012
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close