skupina

Nová XML struktura kontrolního hlášení platná a účinná již od 1. 10. 2019

Jak jsme již informovali v E-servisu č. 820 ze dne 30. 4. 2019, došlo v návaznosti na novelu zákona o DPH ze strany GFŘ k aktualizaci XML struktury formuláře kontrolního hlášení (v části A.4. a v části B.2.), a to z důvodu rozšíření možnosti oprav v případě nedobytných pohledávek. V současném formátu budou kontrolní hlášení podávána za zdaňovací období do 30. 9. 2019. Nová struktura formátu datové zprávy bude platná a účinná od 1. 10. 2019, tzn. kontrolní hlášení za září 2019 resp. III. čtvrtletí roku 2019 již musí být podána pomocí nové XML struktury.

GFŘ zároveň upozorňuje, že podání kontrolního hlášení v XML struktuře, která není platná a účinná v období, kdy je kontrolní hlášení podáváno, bude považováno za neúčinné se všemi důsledky podle zákona o DPH a daňového řádu. To prakticky znamená, že podání ve staré XML struktuře bude ze strany správce daně posuzováno stejně jako nepodání kontrolního hlášení.

Nezapomeňte tedy, prosím, přizpůsobit této skutečnosti Váš software.

publikováno 20.09.2019
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close