skupina

Nová verze přílohy přiznání k dani z příjmů právnických osob pro převodní ceny

Přehled o vnitroskupinových transakcích je přílohou daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob již od roku 2014. Povinnost vyplnit přílohu o transakcích k položce 12 v I. oddílu daňového přiznání k DPPO mají ti, kteří splňují alespoň jedno z následujících kriterií:

  1. aktiva celkem více než 40 mil Kč (rozhodující jsou aktiva brutto), nebo
  2. roční úhrn čistého obratu více než 80 mil. Kč, nebo
  3. průměrný přepočtený stav zaměstnanců více než 50,

    a to za předpokladu, že
  1. uskutečnili transakci se spojenou osobou se sídlem v zahraničí, nebo
  2. vykázali ztrátu a zároveň uskutečnili transakci se spojenou osobou (tuzemskou či zahraniční), nebo
  3. jsou příjemci investiční pobídky formou slevy na dani a zároveň uskutečnili transakci se spojenou osobou (tuzemskou či zahraniční).

V aktuálním vzoru přílohy k oddílu I. položky 12, který se použije již za zdaňovací období roku 2017, došlo oproti loňskému roku ke změnám. Nově se bude uvádět:

publikováno 28.02.2018
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

Čtvrt století služeb KODAP
ETL Global
newsletter close