skupina

Nová struktura daňové správy a změna v placení daní od 1. 1. 2013

S účinností od 1. 1. 2013 vstoupí v platnost zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, který nahradí dosavadní zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech.

Od ledna 2013 tak přestane existovat struktura daňové správy tak, jak jsme na ni byli zvyklí. Zastřešujícím orgánem bude i nadále Generální finanční ředitelství se sídlem v Praze. Dále vznikne Odvolací finanční ředitelství v Brně, které bude sloužit jako jediný odvolací orgán. Ze současných finančních úřadů vzniknou územní pracoviště, kterým bude nově nadřazeno 14 krajských finančních úřadů v sídle jednotlivých krajů. Celkovou strukturu daňové správy bude doplňovat již vzniklý Specializovaný úřad se sídlem v Praze, určený pro správu daní velkých podniků.

Velkou novinkou pro všechny poplatníky bude změna účtů pro výběr daní. Nově bude totiž výběrem daní pověřeno pouze 14 krajských finančních úřadů a Specializovaný finanční úřad v Praze.

Tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně zůstává zachovaný ve formátu: předčíslí - matriková část/směrový kód ČNB. Předčíslí bankovního účtu pro konkrétní druh daně zůstává stejné v rozsahu 2 až 5 číslic a platí stejně pro všechny finanční úřady. Naopak matriková část určuje příslušný finanční úřad a je stejná pro všechny bankovní účty tohoto úřadu.

S přechodem placení daní výhradně 14 krajským finančním úřadům bude každému z těchto nových úřadů přiděleno i nové číslo pro matrikovou část. Přehled nových matrik pro bankovní účty krajských finančních úřadů včetně jejich přehledu a podřazených územních pracovišť najdete v informaci zveřejněné na stránkách české daňové správy.

Na nové účty finančních úřadů bude možné zaplatit daň nejdříve k datu splatnosti od 1. 1. 2013.

V souvislosti s touto změnou doporučujeme včasné a správné nastavení Vašich evidencí pro zajištění bezproblémového placení daní v příštím roce.

publikováno 11.12.2012
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close