skupina

Nová smlouva o zamezení dvojího zdanění s Korejskou republikou

Dne 20. prosince 2019 vstoupila v platnost smlouva mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která nahradila původní dokument z roku 1992.

Ustanovení této smlouvy se budou provádět:
A) v případě daně vybírané srážkou u zdroje na příjmy vyplácené či připisované k 1. lednu 2020 nebo později,
B) v případě ostatní daně z příjmů na příjmy za každý daňový rok začínající 1. ledna 2020 nebo později.

Významné změny oproti původní smlouvě:
A) dividendy - 5 % zdanění ve státě zdroje (dříve 5 % u společností vlastnících alespoň 25 % kapitálu, v ostatních případech 10 %),
B) úroky – nyní zdanění 5 % daní namísto původních 10 %,
C) službová stálá provozovna – nově zavedena, vznikne poskytováním služeb na území druhého státu po dobu jedno nebo více období přesahující v úhrnu devět měsíců v jakémkoliv 12ti měsíčním období,
D) stálá provozovna představující staveniště – časový test se nově prodlužuje na 12 měsíců,
E) zisky ze zcizení majetku - novinkou je právo zdanit ve státě zdroje zisky z prodeje cenných papírů nebo podílů na společnosti, která je v daném státě rezidentem, pokud majetek této společnosti tvoří z více než 50 % nemovitý majetek nacházející se ve státě zdroje,
F) nemožnost využití výhod smlouvy v případě zneužití práva - výhody plynoucí z této smlouvy nelze aplikovat v případě, že jejich získání bylo jedním z hlavních záměrů při realizaci dané transakce či přeshraničního uspořádání.

publikováno 30.01.2020
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close