skupina

Nová pravidla pro fakturaci byla zveřejněna

Generální finanční ředitelství zveřejnilo na svých internetových stránkách dlouho očekávanou Informaci k fakturaci. Tato Informace navazuje na Směrnici Rady EU, která byla zapracována i do novely zákona o DPH. Právě vydaná Informace k fakturaci řeší problematiku daňových dokladů z pohledu zajištění věrohodnosti původu daňového dokladu, neporušenosti jeho obsahu a jeho čitelnosti po celou dobu „"života" (tj. od okamžiku vystavení až do konce lhůty pro jeho uchování), dále upravuje způsob a místo uchovávání dokladů. V Informaci je vysvětlen i pojem auditní stopy jako toku všech souvisejících dokladů a okolností.

Informace k fakturaci dává i odpověď na tolik diskutovanou problematiku uvádění dodatečných informací (např. předkontace) na daňové doklady. Dodatečné informace je připuštěno doplňovat na daňové doklady, ale pouze a výhradně za předpokladu, že doplněním zůstane obsah dokladu nezměněn. Doplněné údaje nesmí v žádném případě pozměňovat zákonem stanovené povinné náležitosti daňového dokladu.

Generální finanční ředitelství už zveřejnilo i velice užitečné odpovědi na nejčastěji kladené dotazy k fakturaci.

Poradci skupiny KODAP sledují tuto problematiku a jsou připraveni zodpovídat Vaše dotazy.

publikováno 02.04.2013
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close