skupina

Nová podoba výkazů od 1. 1. 2016

Další ze zásadních změn v účetních předpisech od roku 2016 je nová podoba účetních výkazů. Jejich forma se změnila jednak v souvislosti s novými způsoby sestavení účetní závěrky (tři úrovně rozsahu), jednak ve snaze o zvýšení kompatibility české závěrky s IFRS.

V rozvaze jde především o změny v názvosloví nebo o jiné vykázání bankovních úvěrů. Zásadní změny však zaznamenal výkaz zisku a ztráty. Výsledovka je sestavena ve zcela nové struktuře a s novými názvy položek, z nichž některé mohou v počátku uživatele závěrky zmást. Je nutné si uvědomit, že tímto zcela odlišným způsobem musí být vykázáno také minulé období. Pomůcku pro vykázání srovnatelného období (převodový můstek) poskytuje nový účetní standard ČÚS č. 24.

Novou podobu výkazů byste měli použít již nyní, a to všude, kde vykazujete výsledky za období započaté v roce 2016, tedy např. při sestavení účetní závěrky za kratší účetní období nebo pokud předkládáte průběžné výsledky bance.

publikováno 27.05.2016


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close