skupina

Nová možnost jak platit daň z nemovitostí prostřednictvím SIPO

Daň z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitostí) lze nově platit i prostřednictvím SIPO, tj. prostřednictvím tzv. "soustředěné inkasní platby obyvatelstva". Tato možnost platby daně je určena výhradně pro fyzické osoby, které mají Českou poštou přiděleno spojovací číslo. Prostřednictvím SIPO lze hradit pouze běžnou daňovou povinnost, nikoliv však starší nedoplatky daně, doměřenou daň po kontrole, penále, úroky z prodlení apod.

Ten, kdo chce této možnosti využít již pro rok 2016, musí nejdéle do konce ledna 2016 odevzdat na příslušný finanční úřad vyplněné a podepsané oznámení o placení daně prostřednictvím SIPO. Oznámení je dostupné na internetových stránkách Finanční správy či v papírové formě na územních pracovištích FÚ. Po podání takového oznámení nebude třeba daň hradit, správce daně si totiž daň z účtu "strhne sám". Takto bude FÚ postupovat i ve všech následujících zdaňovacích obdobích až do případného oznámení o ukončení platby prostřednictvím SIPO, pro které lze využít stejný formulář.

publikováno 27.01.2016
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close