skupina

Nezapomněli jste oznámit osvobozené příjmy nad 5 mil. Kč? (č. 1064)

Již od roku 2015 mají fyzické osoby povinnost oznámit FÚ ve lhůtě pro podání daňového přiznání každý jednotlivý osvobozený příjem nad 5 mil Kč. Osvobozené příjmy získané v roce 2021 je tak nutné oznámit v závislosti na formě a povinnosti podání daňového přiznání do 1. dubna, 2. května nebo 1. července 2022.

Pokud osoba inkasovala v roce 2021 osvobozený příjem nad 5 mil. Kč a současně přiznání k dani z příjmu nemá povinnost podat nebo již přiznání v termínu 1. dubna 2022 podala, byl termín pro podání oznámení 1. duben 2022. Pokud tak neučinila, vystavuje se riziku významných sankcí. Při pozdním oznámení činí pokuta 0,1 % neoznámeného příjmu, což je nejméně 5 000 Kč. Pokud je však oznámení podáno až na základě výzvy správce daně k podání oznámení, činí pokuta 10 %, což je nejméně 500 000 Kč.

publikováno 28.04.2022
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close