skupina

Nezapomeňte uhradit třetí čtvrtletní zálohu na daň z příjmů v roce 2022! (č.1082)

Záloha na daň z příjmů fyzických nebo právnických osob za 3. čtvrtletí roku 2022 je splatná dne 15.9.2022, pokud tato povinnost plyne z podaného daňového přiznání, resp. poslední známé daňové povinnosti. Tato záloha je splatná v běžném režimu, tj. nedochází k jejímu prominutí nebo jiné formě odkladu povinnosti.

Poplatníci mají možnost, stejně jako u předchozích záloh, v odůvodněných případech (např. z důvodu významného zvýšení cen energií, nižšího očekávaného výsledku hospodaření za rok 2022 apod.) požádat finanční úřad o stanovení zálohy v jiné výši, případně požádat o její úplné zrušení.

publikováno 26.09.2022
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close