skupina

Nezapomeňte uhradit první pololetní, resp. druhou čtvrtletní zálohu na daň z příjmů v roce 2022! (č. 1071)

Záloha na daň z příjmů fyzických nebo právnických osob za 1. pololetí, případně za 2. čtvrtletí roku 2022, je splatná již příští středu, tj. 15.6.2022, pokud tato povinnost plyne z podaného daňového přiznání, resp. poslední známé daňové povinnosti. Tato záloha je splatná v běžném režimu, tj. nedochází k jejímu prominutí nebo jiné formě odkladu povinnosti jako tomu z důvodu Covid-19 bylo dříve.

Poplatníci mají možnost, stejně jako u předchozích záloh na daň z příjmů, požádat v odůvodněných případech (např. z důvodu nižšího očekávaného výsledku hospodaření za rok 2022, omezení výroby, v souvislosti s růstem cen vstupů apod.) finanční úřad o stanovení zálohy v jiné výši, případně požádat o její zrušení. Žádost doporučujeme podat v předstihu, tj. ideálně ještě před splatností zálohy.

publikováno 13.06.2022
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close