skupina

Nezapomeňte ověřit kategorii účetní jednotky pro rok 2019

Od roku 2016 došlo ke změně v rozdělení účetních jednotek do jednotlivých kategorií v návaznosti na dosažení nebo překročení alespoň dvou ze tří stanovených kritérií k rozvahovému dni, kterými jsou celková aktiva (netto), čistý obrat a průměrný počet zaměstnanců. Limity pro jednotlivé kategorie jsou uvedeny v § 1b zákona o účetnictví.

Zákon o účetnictví dále v § 1e upravuje postup pro změnu kategorie účetní jednotky v následujících účetních obdobích po předchozím zatřídění. Účetní jednotka změní svou kategorii od počátku následujícího účetního období, pokud ve dvou bezprostředně předcházejících rozvahových dnech řádných účetních závěrek překročila nebo přestala překračovat dvě ze tří stanovených kritérií. Pro případnou změnu kategorie účetní jednotky od roku 2019 jsou rozhodující hodnoty stanovených kritérií dosažené za roky 2017 a 2018.

Dle zařazení do určité kategorie se následně na účetní jednotky vztahují různé povinnosti ve vztahu k vedení účetnictví, rozsahu účetní závěrky, povinnosti ověřovat účetní závěrku auditorem, povinnosti vyhotovit výroční zprávu, zveřejňování dokumentů ve sbírce listin nebo oceňování jednotlivých složek majetku a závazků reálnou hodnotou.

publikováno 18.12.2019
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close