skupina

Nezapomeňte na oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí! č. 1044

Plátci, kteří vyplácejí v roce 2021 osvobozené příjmy nebo v souladu s mezinárodní smlouvou nezdaněné příjmy do zahraničí, by neměli zapomenout na povinnost oznámit tyto příjmy do konce ledna 2022. Povinnost oznámení se totiž vztahuje nejen na příjmy, z nichž byla reálně sražena daň, ale i na příjmy, které jsou od daně osvobozeny (např. za splnění zákonných podmínek podíly na zisku) nebo které nejsou v souladu s mezinárodní smlouvou v ČR vůbec zdaněny (např. úroky z přijatých úvěrů a zápůjček).

Pokud však hodnota vyplaceného druhu osvobozeného nebo nezdaněného příjmu v roce 2021 (např. úroků, podílů na zisku nebo licenčních poplatků zvlášť) za kalendářní měsíc nepřesáhne výši 300 000 Kč, nemusí se tyto příjmy vůbec oznamovat.

publikováno 20.12.2021
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close