skupina

Netýkají se vás povinnosti v oblasti Country by Country Reportingu?

V rámci automatické výměny informací v daňových oblastech mají vybrané podniky působící v nadnárodních skupinách již od roku 2017 povinnost sestavovat tzv. Country by Country Reporting (CbCR). O této povinnosti jsme vás již dříve informovali. Připomeňme si, že tato povinnost se týká pouze nadnárodních skupin podniků, které mají konsolidované roční výnosy přesahující 750 mil. EUR.

Jste-li nejvyšší mateřskou entitou takové nadnárodní skupiny, máte povinnost podat tzv. OZNÁMENÍ, a to nejpozději do 12 měsíců od konce vykazovaného účetního období nadnárodní skupiny podniků. Je-li prvním vykazovaným obdobím kalendářní rok 2018, pak nezapomeňte podat oznámení za rok 2018 do konce tohoto roku.

Jste-li součástí takové nadnárodní skupiny, máte povinnost podat tzv. OHLÁŠENÍ, kde uvedete svou nejvyšší mateřskou entitu, která bude CbCR (oznámení) za skupinu podávat. Lhůta pro podání ohlášení je stanovena na poslední den prvního vykazovaného účetního období. Bude-li prvním vykazovaným obdobím kalendářní rok 2019, pak máte povinnost podat ohlášení do konce tohoto roku.

Pokud jste však již v minulosti ohlášení podali a nedošlo ke změně ohlašovaných údajů (zánik povinnosti CbCR podávat, změna nejvyšší mateřské entity aj.), není třeba ve vztahu ke správci daně nic podnikat. Došlo-li však u Vás ke změně, nezapomeňte, že lhůta pro oznámení změn v ohlašovaných údajích je 15 dnů ode dne, kdy změna nastala.

publikováno 26.09.2019
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close