skupina

Nesporná část nadměrného odpočtu DPH a její vyplacení

Správce daně (finanční úřad) je oprávněn i povinen prověřovat, zda nadměrný odpočet DPH uplatněný v daňovém přiznání je nárokován oprávněně. Nadměrný odpočet je obvykle tvořen řadou dílčích plnění. Stačí pochybnost vztahující se k jednomu z mnoha plnění a celý nadměrný odpočet je zadržen a nesporná část nadměrného odpočtu není vyplacena, na její vyplacení plátci musí čekat až do ukončení řízení.

Nejvyšší správní soud České republiky se obrátil na Soudní dvůr Evropské unie s dotazem, zda stávající výše popsaná tuzemská právní úprava podmiňující vyměření a výplatu části nárokovaného odpočtu DPH ukončením řízení o všech zdanitelných plnění v daném zdaňovacím období je v souladu s právem Evropské unie.

Dospěje-li Soudní dvůr k závěru o neslučitelnosti tuzemské úpravy s unijním právem, pak finanční úřady budou muset okamžitě vracet nesporné části nadměrných odpočtů bez ohledu na dosud neukončená řízení o sporných částech nadměrných odpočtů.

publikováno 31.08.2018
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

Čtvrt století služeb KODAP
ETL Global
newsletter close