skupina

Nespolehlivý plátce

V souvislosti s bojem proti daňovým únikům v oblasti DPH zavádí novela zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2013 nový právní institut tzv. nespolehlivého plátce.

Poruší-li plátce daně závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daně, stane se na základě rozhodnutí správce daně tzv. nespolehlivým plátcem. Informace o nespolehlivém plátci má význam zejména pro příjemce plnění. Pokud je totiž v okamžiku uskutečnění plnění jeho poskytovatel nespolehlivým plátcem, stává se příjemce tohoto plnění ručitelem za případnou nezaplacenou daň z tohoto plnění.

Příjemce plnění si může v registru plátců ověřit, zda jeho obchodní partner je či není nespolehlivým plátcem. Informace o tom, zda plátce je či není nespolehlivým, je v registru plátců DPH.

Nespolehlivým se plátce stává až na základě pravomocného rozhodnutí správce daně. První změny údajů o nespolehlivosti plátce mohou být publikovány na internetu nejdříve v průběhu února. Do té doby nebude u žádného plátce uvedena informace o jeho nespolehlivosti a obchodní partneři nemusí spolehlivost svého partnera ani ověřovat.

Generální finanční ředitelství v informaci vydané 4. 1. 2013 blíže určuje okolnosti, za kterých se plátce může stát nespolehlivým, a termín účinnosti prohlášení nespolehlivosti vůči odběratelům (tím je den zveřejnění v registru plátců).

Další informace vám rádi sdělí poradci společnosti KODAP.


publikováno 16.01.2013
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close