skupina

Nespolehliví plátci DPH – rozšíření okruhu důvodů nespolehlivosti

Již od roku 2013 je zaveden institut nespolehlivého plátce DPH. Nespolehlivým plátcem se stane z rozhodnutí finančního úřadu ten, kdo například déle než 3 měsíce dluží finančnímu úřadu na DPH více než 500.000 Kč nebo nereaguje na výzvy správce daně související s DPH, nepodává opakovaně daňové přiznání k DPH či kontrolní hlášení, případně je mu doměřena DPH po provedené kontrole minimálně ve výši 500.000 Kč a tato daň není uhrazena.

Nově je od 1. 1. 2018 finančními úřady uplatňováno další kriterium pro nespolehlivost, a to stanovení daně na výstupu správcem daně jinak, než plátce deklaroval v podaném daňovém přiznání k DPH nebo dodatečném daňovém přiznání k DPH, dojde-li ke zvýšení daně na výstupu o alespoň 500.000 Kč a současně není tato částka uhrazena ani v náhradní lhůtě splatnosti.

Uvedené rozšíření důvodů pro nespolehlivost plátce DPH je dalším z mnoha nástrojů finančních úřadů v boji proti daňovým únikům. Příjemce zdanitelného plnění totiž ručí za nezaplacenou daň z toho plnění, které je přijato od nespolehlivého plátce. Úplné a podrobné informace k této problematice naleznete zde.

publikováno 24.01.2018
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close