skupina

Nepřehlédněte: Fotoknihy nově zařazeny do jiného kódu celní nomenklatury

Upozorňujeme na Prováděcí Nařízení komise (EU) č. 2015/2254 ze dne 2. 12. 2015 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 5. 12. 2015 a vstupuje v platnost dvacátým dnem vyhlášení, tj. dnem 25. 12. 2015. Nařízení je dle Článku 3 závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Tímto Nařízením dochází k přeřazení fotoknih z kódu nomenklatury (dále jen KN) č. 4901 (knihy) do KN č. 4911 (fotografie). Následně s tímto přeřazením do jiného kódu nomenklatury souvisí i uplatnění správné sazby DPH při prodeji fotoknih. Od platnosti nařízení je tedy nutné u fotoknih uplatňovat první sníženou sazbu DPH ve výši 15 % oproti dříve uplatňované druhé snížené sazbě ve výši 10 %.

publikováno 25.02.2016
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close