skupina

Nenechte se ošálit internetovými katalogovými podvodníky!

Stále častěji se vyskytují případy tzv. katalogových podvodů. Jedná se o nevyžádané nabídky k registraci či k „aktualizaci dat“ v rejstřících na různých internetových portálech. Tyto nabídky se objevují obvykle v e-mailu či v běžné poště, často jsou ale prezentovány také telefonicky. Mnohdy jsou maskovány jako aktualizace již existujících databází.

Princip těchto podvodů spočívá v klamání adresáta, kdy je u něj záměrně vyvolán mylný dojem, že registrace k využití nabízených rejstříkových služeb je zcela zdarma („free of charge“), popř. že k této registraci dokonce existuje zákonná povinnost. Tím, že klient nabídku akceptuje (ať již ve formě potvrzení objednávky, odeslání registračního formuláře atp.), odsouhlasí povětšinou dobře skryté obchodní podmínky a zaváže se k pravidelnému plnění částek, které jsou zcela neúměrné poskytované „službě“. Takový smluvní vztah s katalogovou společností však vzbuzuje velké pochybnosti, zejména o jeho platnosti, a může být či spíše je předmětem vleklých sporů. V každém případě není vhodné katalogovým společnostem za jejich „služby“ cokoli platit dříve, než dojde ke konzultaci s odborníkem.

Výše popsané nekalé praktiky jsou provozovány jak českými, tak zahraničními subjekty (např. internetová doména World Business Guide). Jednání katalogových společností je v rozporu s dobrými mravy, zásadami poctivého obchodního styku, směrnicemi EU a dalšími předpisy, a je proto třeba proti těmto praktikám uplatňovat důsledné právní postupy.

V případě, že jste se sami stali obětí podobného jednání či máte zájem o bližší informace, rádi Vám poradíme a poskytneme odbornou pomoc v naší asociované advokátní kanceláři v Liberci.

 

publikováno 09.11.2010
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close