skupina

Některé změny v příloze k účetní závěrce již za účetní období započaté v roce 2010

Jak jsme Vás již nedávno informovali, novela zákona o účetnictví účinná od 1.1.2011 přináší pro běžné podnikatelské subjekty pouze drobné změny.

Upozorňujeme však, že s některými změnami se mohou setkat účetní jednotky již při sestavování účetní závěrky za účetní období započatá v roce 2010. Jedná se například o informace uváděné v příloze k účetní závěrce v případě účetních jednotek vlastnících, oprávněných nebo příslušných k hospodaření s více než 10 ha lesních pozemků nebo o informace v účetní závěrce "velkých" účetních jednotek.

Účetní jednotky, které překročily alespoň dvě ze tří kritérií - aktiva více než 350 mil. Kč, roční úhrn čistého obratu více než 700 mil. Kč a průměrný přepočtený stav zaměstnanců vyšší než 250, uvádějí v příloze k účetní závěrce také informace o finančním dopadu z hlediska rizik nebo užitků významných operací, informace o transakcích se spřízněnými osobami včetně jejich výše, pokud se jedná o transakce neuzavřené za běžných tržních podmínek, informace o rozčlenění tržeb z prodeje zboží, výrobků a služeb podle kategorií činností a podle zeměpisných trhů.


publikováno 25.02.2011
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close