skupina

Některé daňové souvislosti poskytování ubytovací služby Airbnb

Za ubytovací služby se považují služby zařazené do oddílu 55 klasifikace produkce CZ-CPA. Do tohoto oddílu patří nejen klasické ubytování v hotelích, hostelech či rekreačních chatách, ale i v pokojích či ubytovacích jednotkách.

Z pohledu zákona o DPH je poskytování ubytovacích služeb považováno za ekonomickou činnost. Ten, kdo poskytuje ubytovací služby prostřednictvím Airbnb, se může stát plátcem DPH, pokud překročí jeho obrat za nejvýše 12 po sobě jdoucích měsíců 1.000.000 Kč.

Poskytuje-li ubytovací služby Airbnb fyzická osoba, pak z hlediska daně z příjmů fyzických osob se jedná o příjem ze samostatné činnosti (§ 7 zákona o daních z příjmů). O příjem z pronájmu (§ 9 zákona o daních z příjmů) by se jednalo pouze tehdy, pokud by "ubytování" přes platformu Airbnb bylo poskytováno např. za účelem zajištění bytové potřeby nájemce (jeho domácnosti).

Z hlediska daně z nemovitých věcí je významné to, že je-li využívána nemovitost k poskytování ubytovacích služeb na základě živnostenského oprávnění, pak se jedná o využití nemovitosti k podnikatelské činnosti. V důsledku toho například i pronajímání bytu přes Airbnb (tj. poskytování ubytovacích služeb na základě živnostenského oprávnění) má vliv na výši daně z nemovitých věcí. Sazba daně se zvyšuje z 2 Kč za 1m2 (byt) na 10 Kč za 1m2 (byt používaný k podnikání).

Došlo-li v průběhu roku 2017 ke změně využívání bytu z např. z bydlení majitele na poskytování ubytovacích služeb a tento stav bude v roce 2018 pokračovat, upozorňujeme na povinnost podat do 31. 1. 2018 daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2018 a byt zdanit odpovídající vyšší sazbou podle skutečného užívání nemovitosti.

Podrobné informace k této problematice jsou dostupné zde.

publikováno 18.01.2018
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close