skupina

Nedodržíte předepsanou elektronickou formu podání finančnímu úřadu? Očekávejte pokutu 2000 Kč!

Všichni, kteří mají zřízenu datovou schránku nebo mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, mají od 1. ledna 2015 povinnost podávat veškerá daňová přiznání, hlášení a vyúčtování výhradně elektronicky. Elektronicky je nutno podat i přihlášku k registraci či oznámení o změně registračních údajů. Tato povinnost se bude týkat i těch daňových subjektů, jejichž zástupce má zřízenu datovou schránku.

Elektronické podání má být učiněno datovou zprávou ve formátu a struktuře určené finanční správou. Nebude-li podání učiněno elektronicky, ačkoliv mělo být, pak správce daně vždy uloží pokutu ve výši 2.000 Kč za každé jednotlivé porušení, tj. za každé podání neučiněné elektronicky.publikováno 18.11.2014
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close