skupina

Naplánujte provádění inventarizací majetku a závazků v souladu s novelou zákona!

Dne 4. 7. 2012 byla ve Sbírce zákonů pod číslem 239/2012 zveřejněna novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě doplnění informací pro vybrané a konsolidující účetní jednotky na předávání účetních záznamů do centrálního systému účetních informací státu a ke konsolidované účetní závěrce obsahuje novela především rozšíření a zpřesnění ustanovení týkajících se provádění inventarizace majetku a závazků. Novelizovaný text ustanovení § 30 zákona o účetnictví lépe specifikuje rozdíl mezi prováděním fyzických a dokladových inventur, zpřesňuje postupy při provádění periodických a průběžných inventarizací, upravuje termíny pro provádění inventur a rozšiřuje požadavky na obsah inventurních soupisů.
Doporučujeme připravit se na provádění inventarizací majetku a závazků včas a zapracovat nové znění požadavků na inventury do firemních interních předpisů.
V případě dotazů jsou Vám poradci KODAP k dispozici.

publikováno 27.07.2012
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

Čtvrt století služeb KODAP
ETL Global
newsletter close