skupina

Ministerstvo financí v metodických pokynech nově požaduje zpracování dokumentace převodních cen

Ve Finančním zpravodaji č. 6/2010 vyšly tři metodické pokyny (D-332 až 334), týkající se převodních cen mezi spojenými osobami. Jedná se o aktualizaci dřívějších pokynů D-258, D-292 a D-293, které jsou novými nahrazeny.

Z textu nových pokynů vyplývá, že ministerstvo v podstatě považuje zpracování dokumentace převodních cen za povinnost spojených osob nejen v případech, kdy se žádá o vydání závazného posouzení převodních cen podle § 38nc zákona o daních z příjmů. Tuto povinnost dovozuje obecně, tedy i v případech běžné daňové kontroly. Od roku 2004, kdy byly vydány předchozí zrušené pokyny, přitom v právních předpisech nedošlo k žádné změně, která by k takovémuto zásadnímu obratu poskytovala odůvodnění. Žádný zákon v současné době zpracování dokumentace převodních cen daňovým poplatníkům neukládá. Ministerstvo odkazuje na obecnou úpravu důkazního břemene v § 92 nového daňového řádu, ve skutečnosti však ani zde nedošlo k žádné podstatné změně oproti dřívější úpravě v § 31 odst. 9 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.

Pro podniky začleněné do koncernů a skupin z toho vyplývá důležitý závěr. Je třeba zvážit, zdali raději akceptovat výklad ministerstva a vypracovat dokumentaci převodních cen. Alternativou pak je připravit se na procesní spor o rozsah a rozložení důkazního břemene v případě daňové kontroly.

Poradci KODAP jsou připraveni poskytnout nezbytné konzultace a odbornou pomoc při přípravě dokumentace převodních cen i při zastupování v daňovém řízení.

 

publikováno 07.01.2011
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close