skupina

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - Získat podporu lze i na investiční výdaje (č. 877)

Příjem žádostí o bezúročný úvěr COVID byl podle pátečního sdělení ČMZRB POZASTAVEN. Nyní budou přijaté žádosti posuzovány, aby do 14 dnů mohly být poskytnuty první úvěry.

 

Malí a střední podnikatelé, kteří se z důvodu pandemie koronaviru dostanou do finančních potíží, můžou prostřednictvím ČMZRB dosáhnout rovněž na úvěr k pokrytí plánovaných, nebo realizovaných investic. Ačkoliv se nejedná o finanční nástroj připravený v návaznosti na probíhající pandemii, pro řadu podnikatelů může být zajímavou alternativou při předpokládaném výrazném propadu budoucích výnosů.    

 

Zvýhodněný úvěr může být použit na financování způsobilých výdajů, kterými jsou dlouhodobý hmotný majetek – pořízení strojů a zařízení, pořízení a technické zhodnocení staveb a pořízení pozemků. Způsobilým výdajem je rovněž dlouhodobý nehmotný majetek. 

 

Poskytnutý úvěr je bezúročný, bez poplatků za jeho zpracování a jeho výše je 1-45 mil. Kč, resp. do výše 45 % způsobilých výdajů projektu. Splatnost úvěru je až 7 let, resp. 10 let (je-li úvěr převážně určen na pořízení nemovitého majetku) a ČMZRB umožňuje odklad splátek až 3,5 roku. Jednou z podmínek získání úvěru je současné financování projektu prostřednictvím komerčního úvěru poskytovaného některým ze smluvních partnerů ČMZRB ve výši alespoň 20 %. Na úhradu úroků komerčního úvěru poskytuje ČMZRB finanční příspěvek až 2 mil. Kč. Projekty mohou být realizovány kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy.

 

Veškeré související dokumenty jsou uvedeny na výše uvedeném odkazu, nicméně poradci KODAP jsou Vám připraveni pomoci při zpracování žádosti o podporu vč. všech příloh.

 

Další daňové, právní a ekonomické informace související s pandemickou krizí naleznete na našich webových stránkách v sekci pandemie-informace.

publikováno 23.03.2020
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close