skupina

Mimořádné opatření-Záruční program COVID III pro subjekty s maximálně 500 zaměstnanci (č. 914)

Program COVID III byl 18. května schválen vládou a je určený pro OSVČ a podnikající právnické osoby zaměstnávající až 500 zaměstnanců. Úvěry budou poskytovat spolupracující komerční banky, Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) bude vystavovat záruky.

Záruka je poskytována až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců a až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců. Maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč a doba ručení činí nejvýše 3 roky. Podobně jako v předchozích programech COVID musí být úvěry určeny k úhradě provozních výdajů, jako jsou např. mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod.

Podle sdělení ČMZRB mohou podnikatelé zahájit jednání o úvěru se svou bankou již nyní.

publikováno 20.05.2020
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close