skupina

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - Vyhlášení výzvy v rámci programu COVID II (záruky za úvěry) (č. 889)

V pondělí 30. 3. 2020 byla vyhlášena výzva v rámci programu COVID II, což je další program připraveny Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. (ČMZRB) na podporu malých a středních podnikatelů a živnostníků. Na rozdíl od programu COVID I se jedná o podporu podnikatelů prostřednictvím záruky za úvěry poskytované komerčními bankami a finančního příspěvku na úhradu úroků z tohoto úvěru. Příjem žádostí bude spuštěn 2. 4. 2020.

 

Prostřednictvím úvěru je možné financovat provozní výdaje, které bezprostředně souvisí s překlenutím krizové ekonomické situace vyvolané šířením koronaviru SARS-CoV-2. Tyto výdaje musí být uhrazeny nejdříve v den uzavření smlouvy o zaručovaném úvěru, v případě pořízení majetku se musí jednat o majetek příjemce podpory. Způsobilými výdaji jsou náklady na mzdy a energie, nájemné, dodavatelsko-odběratelské faktury, předfinancování pohledávek nebo pořízení materiálu, zásob a dalšího drobného majetku.

 

Výše zaručovaného úvěru je až 15 mil. Kč, finanční příspěvek na úroky může činit až 1 mil. Kč. Záruka se poskytuje až do výše 80 % jistiny úvěru a délka ručení je nejdéle 3 roky. Program je vypsán ve formě kolových výzev, kdy na každé kolo bude vypsána kapacita 1,5 mld. Kč. Po naplnění kapacity bude příslušné kolo uzavřeno pro příjem žádostí a další kolo bude vyhlášeno 10 pracovních dnů po ukončení předchozího kola. Jednotlivá kola jsou vyhlašována a uzavírána oznámením na webu https://www.cmzrb.cz/.

 

Poradci KODAP jsou Vám připraveni pomoci při zpracování žádosti o podporu vč. všech příloh.

 

Mimořádná nabídka našich služeb za zvýhodněných podmínek.
Advokátní kancelář KODAP Legal i daňové kanceláře skupiny KODAP se rozhodly reagovat na stávající situaci tím, že své služby, související s epidemiologickou krizí, budou po dobu jejího trvání nabízet za zjednodušených a zvýhodněných podmínek. Cena těchto služeb bude 1.500 Kč/hod., bez ohledu na to, který pracovník je poskytuje. Chceme být svým klientům v této těžké době co nejužitečnější a dostupní.

publikováno 31.03.2020
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close