skupina

Mimořádné opatření - Snížení penále u odvodů zaměstnavatele a ošetřovné i po dílčím otevření škol (č. 915)

Na podpis prezidenta a zveřejnění ve Sbírce zákonů čeká po schválení Senátem dne 20. 5. 2020 zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placené zaměstnavateli a o změně některých zákonů.

Tento zákon přináší mimo jiné dvě významné úpravy, a to:

(1) snížení o 80 % penále za pozdní úhradu odvodů na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placené zaměstnavatelem (pojistné) za květen 2020 až červenec 2020, ale jen tehdy, je-li toto pojistné uhrazené nejdéle 20. 10. 2020 a pokud zaměstnavatel za květen až červenec 2020 odvedl pojistné, které jsou povinni platit jeho zaměstnanci, ve stanovené lhůtě a ve výši;

(2) přiznání ošetřovného i při péči o dítě, které v období do 30. 6. 2020 není umístěno do školy či jiného vzdělávacího zařízení z důvodu ohrožení jeho zdraví či zdraví osob s ním žijících v domácnosti a dále i z jiných závažných důvodů včetně kapacit škol.

publikováno 22.05.2020
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close