skupina

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - Prominutí platby záloh na pojistné pro všechny OSVČ (č. 884)

Dne 25.3.2020 schválil Senát návrh zákona, který na 6 měsíců odpustí minimální povinné platby záloh na zdravotní a sociální pojištění OSVČ. Po podpisu prezidenta zákon nabude účinnosti dnem vyhlášení.

Opatření bude platit pro všechny osoby podnikající na hlavní či vedlejší činnost. OSVČ tak nemusí za období od března do srpna 2020 platit žádné zálohy na pojistné, ani zdravotní ani sociální.

Těm, kteří mají platit zálohy v minimální výši (v hlavní činnosti částka 2 544 Kč sociálního pojištění a částka 2 352 Kč zdravotního pojištění), bude prominuta celá výše zálohy.U těch, kteří mají platit zálohy vyšší než minimální, budou v tomto období také prominuty celé zálohy. Při podání Přehledu za rok 2020 v roce 2021 pak zpětně doplatí rozdíl mezi minimální zálohou a skutečnou výší zálohy, kterou měli v období března až srpna odvádět.

Tento půlrok se bude OSVČ započítávat jako tzv. vyloučená doba, která nijak neovlivní budoucí výši jejich důchodu.U těch OSVČ, které již březnovou zálohu uhradili, se tato částka použije na úhradu splatných závazků nebo bude považována za předplacenou zálohu na další měsíce roku. 

publikováno 26.03.2020
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close