skupina

Mimořádné opatření - Prominutí DPH při bezúplatném dodání ochranných pomůcek (č. 894)

 

V rámci mimořádných opatření v souvislosti s COVID-19 byl plošně Ministerstvem financí prominut odvod DPH při BEZÚPLATNÉM dodání:

- základních ochranných prostředků a vybraných lékařských prostředků – jedná se například o roušky a ústenky, respirátory, ochranné brýle, masky a štíty, ochranné obleky, testovací soupravy COVID-19, atp.;

- surovin a materiálu určeného pro výrobu výše uvedeného;

- surovin a materiálu určeného pro výrobu dezinfekčních prostředků plátcům, kteří disponují oprávněním na výrobu uvedených prostředků – jedná se například o výrobu alkoholových roztoků, peroxid vodíku a dalších dezinfekčních prostředků.

Konkrétní položky včetně kódů celní nomenklatury naleznete ve Finančním zpravodaji č. 6/2020.

Rozhodnutí o prominutí vyhlášené ve Finančním zpravodaji č. 6/2020 platí od 12. března 2020 po celou dobu trvání nouzového stavu (rozhodující je vznik povinnosti přiznat daň).

publikováno 02.04.2020
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close