skupina

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – Odložení splátek úvěrů a hypoték až na 6 měsíců (č. 895)

Vláda dne 1. 4. schválila návrh Ministerstva financí na vyhlášení moratoria na splácení úvěrů a hypoték, které bude po schválení Parlamentem a nabytí účinnosti závazné pro všechny banky a nebankovní společnosti. Dlužníci z řad fyzických osob i právnických osob budou moci na základě svého rozhodnutí přerušit splácení na tři nebo šest měsíců. Splátky budou odloženy poté, co dlužník oznámí tento záměr svému věřiteli a současně prohlásí, že k tomuto kroku přistupuje z důvodů negativního ekonomického dopadu pandemie COVID-19. Podle sdělení Ministerstva financí nebude muset dlužník tyto důvody nijak prokazovat.

Splátky bude možné odložit u spotřebitelských i podnikatelských úvěrů včetně hypoték, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem 2020. Návrh zákona se naopak nevztahuje na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry, operativní leasing nebo úvěry v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu. Splátky také nelze odložit u úvěrů, u kterých byl dlužník k 26. březnu 2020 v prodlení delším než 30 dnů. V případě přerušení splácení zaplatí spotřebitelé i živnostníci splátky s úroky později.

Návrh zákona bude dále předmětem jednání Poslanecké sněmovny. O dalším vývoji Vás budeme informovat.

publikováno 03.04.2020
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close