skupina

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - „Kurzarbeit“ neboli příspěvek v době částečné nezaměstnanosti (č. 874)

Jednou z možností, jak se vyhnout hromadnému propouštění zaměstnanců, je zavedení tzv. „Kurzarbeitu“. Příspěvek v době částečné nezaměstnanosti upravuje ustanovení § 115 zákona o zaměstnanosti. Jedná se o příspěvek od státu pro zaměstnavatele, kteří z důvodu propadu zakázek nebo živelní katastrofy nemohou svým zaměstnancům přidělovat práci alespoň v minimálním rozsahu a současně nechtějí tyto zaměstnance propustit, např. z důvodu jejich kvalifikace apod.

O příspěvek může zaměstnavatel požádat prostřednictvím úřadu práce. Základním předpokladem pro podání žádosti o příspěvek při částečné nezaměstnanosti pak je zavedení opatření dle § 207 nebo 209 zákoníku práce. Tedy uzavření dohody s odborovou organizací (působí-li u zaměstnavatele), nebo vydání vnitřního předpisu, kde zaměstnavatel stanoví, že zaměstnancům (zpravidla jejich části) nemůže být pro překážku v práci spočívající v živelní katastrofě nebo poklesu zakázek přidělována práce, a proto jim náleží náhrada mzdy. Tato náhrada mzdy nesmí být nižší než 60 % průměrného výdělku. Pokud by chtěl zaměstnavatel podat žádost o výše zmíněný příspěvek, musela by náhrada mzdy činit nejméně 70 % průměrného výdělku.

Ustanovení § 115 zákona o zaměstnanosti ještě nebylo v praxi aplikováno. Pokud je nám známo, prozatím neexistuje nařízení vlády, které by stanovilo bližší podmínky podání žádosti o předmětný příspěvek včetně jejího samotného vzoru. Je však možné, že se v této mimořádné době situace rychle změní. O případném vývoji Vás budeme informovat.

publikováno 19.03.2020
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close