skupina

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – Bezsankční odklad platby silniční daně (č. 891)

Ministerstvo financí v souvislosti s COVID-19 zveřejnilo ve Finančním zpravodaji č. 6/2020 rozhodnutí o dalších daňových úlevách, tentokrát na silniční dani.

Zálohy na silniční daň splatné 15.4.2020 a 15.7.7.2020 lze uhradit se zpožděním. Dojde-li k úhradě nejpozději dne 15.10.2020 promíjí se úrok z prodlení a případně i úrok z posečkané částky.

Upozorňujeme, že i nadále lze v souvislosti s opatřeními ke COVID-19 požádat správce daně o stanovení zálohy na silniční daň jinak, popř. lze požádat o povolení výjimky z povinnosti daň zálohovat. Žádost nepodléhá správnímu poplatku.

publikováno 01.04.2020
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close