skupina

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - Balíček opatření na podporu exportérů od EGAP (č. 879)

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. („EGAP“) připravila v reakci na aktuální dění ve světě balíček opatření na podporu exportérů, který je určen všem českým vývozcům včetně malých a středních podniků a podnikajících fyzických osob.

 

Součástí balíčku je zavedení tzv. Fast tracku, který umožňuje přednostní vyřízení žádosti pro exportéry, kteří v důsledku světové pandemie COVID-19 hledají nové odběratele.

 

Dalšími opatřeními jsou výrazné snížení poplatků pro vývozce, kteří budou poptávat produkty u EGAP, společně se zkrácením doby potřebné pro uznání nároku na pojistné plnění (tzv. čekací doba) u pojištěných úvěrů ze 6 měsíců na 3 měsíce a u pojištěných záruk ze 3 měsíců na 1 měsíc. Tato opatření by měla pomoci řešit případné problémy s cashflow vývozce.

 

Další informace včetně postupů, jak o podporu požádat, naleznete zde.

 

Další daňové, právní a ekonomické informace související s pandemickou krizí naleznete na našich webových stránkách v sekci pandemie-informace.

publikováno 23.03.2020
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close