skupina

Mimořádná opatření – ošetřovné a jeho čerpání zaměstnanci (č. 892)

Jak jsme již informovali v předchozích e-servisech, v souvislosti s pandemií viru COVID-19 došlo k prodloužení doby pro čerpání ošetřovného zaměstnanců po celou dobu trvání mimořádných opatření.

Aby mohl zaměstnanec dávku čerpat, je nutné, aby svému zaměstnavateli nejen předložil formulář žádosti o ošetřovné, ale i tzv. výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení.

Formulář žádosti o ošetřovné v první části vyplní příslušné školské zařízení a zašle jej elektronicky rodičům. Ti jej vyplní v druhé části a odešlou svému zaměstnavateli (fotka, sken formuláře).

Vzhledem k délce trvání mimořádných opatření je k výše uvedené žádosti nutné na konci měsíce přiložit navíc i výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení, kde rodič vyplní konkrétní dny, kdy o děti pečoval. Výkaz je potřebné vyplnit, protože po dobu trvání mimořádných opatření se mohou rodiče v péči střídat podle potřeby.

Zaměstnavatel po doplnění dalších rozhodných skutečností předává podklady pro rozhodnutí o dávce na příslušnou správu sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.

S ohledem na mimořádná opatření lze veškerou korespondenci vyřizovat elektronicky e-mailem.

publikováno 02.04.2020
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close