skupina

Máte věřitele v zahraničí?

Nezapomeňte na povinnosti platebního zprostředkovatele.


Pokud platíte úroky za  peníze půjčené od fyzické osoby nebo transparentní společnosti se sídlem v jiných státech Evropské Unie či dalších vyjmenovaných státech, měli byste věnovat pozornost splnění povinností tzv. „platebního zprostředkovatele“. Tato povinnost je uložena ustanovením § 38fa zákona o daních z příjmů. Plátce úroků je povinen elektronickou cestou správci daně identifikovat zahraničního příjemce a částky, které mu byly vyplaceny. Musí to udělat nejpozději do 15. dne 3. měsíce následujícího po ukončení příslušného zdaňovacího období. Zpravidla tedy do 15. března. Za porušení této povinnosti může finanční úřad uložit pokutu až do výše 2.000.000 Kč.

Povinnost může dolehnout i na plátce, kterým půjčku nebo úrok poskytly zahraniční transparentní společnosti typu v.o.s. nebo k.s. Upozorňujeme, že se v případě SRN a Rakouska jedná i o společnosti typu GmbH & Co.KG. V takovém případě je třeba na elektronickém formuláři ohlásit a identifikovat fyzické osoby, které jsou jejich společníky a tedy skutečnými ekonomickými vlastníky úrokového příjmu. Informaci dostanou prostřednictvím české daňové správy příslušné zahraniční daňové orgány. Ohlašovat naopak není nutno takového věřitele, který zahrnuje inkasované úroky do svého obchodního majetku a zdaňuje je v režimu své podnikatelské činnosti.

Vedle států EU se tento režim týká také následujících zemí: Švýcarsko, Andorra, Lichtenštejnsko, Monako, San Marino, Britské Panenské ostrovy, Guernsey, Ostrov man, Jersey, Nizozemské Antilly, Turks a Caicos.
Podrobné informace lze získat v metodickém pokynu D-282 a na stránkách MF: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dc2_dane_18041.html?year=PRESENT


Naši poradci jsou připraveni poskytnout vám také v této záležitosti odbornou pomoc.

publikováno 13.03.2008
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close