skupina

Manka a škody u zásob z pohledu DPH

Začátek každého kalendářního roku je spojen i s ukončováním procesu inventarizace zásob, kdy po samotné fyzické inventuře následují případné další kroky. Těmito kroky může být vypořádání záměn či stanovení přirozených úbytků. Až po té je najisto postaveno, zda došlo či nedošlo ke ztrátě majetku, která není řádně doložena ani potvrzena, tedy zda došlo k manku na zásobách (materiálu, zboží, polotovarech či výrobcích). Proto až v tom zdaňovacím období, ve kterém je zjištěno manko na zásobách, vzniká povinnost vrátit původně uplatněný odpočet daně na vstupu. Konkrétní postup je podrobně upraven v Informaci GFŘ k vyrovnání a úpravě odpočtu.

Nejen korekčními mechanismy při uplatnění nároku na odpočet DPH, ale i dalšími aktuálními oblastmi při praktickém uplatňování daně z přidané hodnoty, se bude zabývat lektorka Hana Hejzlarová na cyklu seminářů s názvem „Průvodce zákonem o dani z přidané hodnoty aneb jak si oblíbit DPH“. Na tento cyklus seminářů vás srdečně zveme, přihlásit se můžete zde.

publikováno 14.02.2019
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

Čtvrt století služeb KODAP
ETL Global
newsletter close