skupina

Lhůta pro podání žádosti o vrácení DPH ze zemí EU se rychle blíží

Dne 30. září 2012 uplyne lhůta pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z jiných členských států Evropské unie za rok 2011. Vzhledem k tomu, že žádosti lze podávat výhradně elektronickou cestou, je třeba mít od svého správce daně zřízeno oprávnění k přístupu do příslušné aplikace české daňové správy. Na vyřízení žádosti o přístup do aplikace má finanční úřad až dva týdny, zbývají tak ve skutečnosti již pouhé tři týdny pro ty potenciální žadatele, kteří doposud aplikaci pro vracení DPH z jiných členských států nevyužívali.

Pokud vámi uhrazené částky DPH v jednotlivých členských státech v roce 2011 v úhrnech překračují hodnotu 50 EUR, máte právo žádat v těchto státech o jejich vrácení. Společnost KODAP, s.r.o. je tak jako každý rok připravena vaši žádost v zastoupení zpracovat a podat. Součástí naší služby je samozřejmě i následné jednání s daňovými úřady příslušných členských států, při kterém se mnohdy doplňují další údaje a poskytují vysvětlení nezbytná pro kladné vyřízení žádosti o vrácení daně. Neváhejte tedy a obraťte se na nás. Vaše nároky před vlastním podáním žádosti bezplatně odborně posoudíme.

publikováno 20.08.2012
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

Čtvrt století služeb KODAP
ETL Global
newsletter close